Αρχική2019 (Page 284)

«Εκτόξευση» των σιδηροδρομικών μεταφορών προβλέπει το

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό, κανονικά

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο

Στην υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας προχώρησαν η περιφέρεια