Αρχική2019 (Page 288)

Κάλεσμα στην ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αεροναυτιλίας του

Ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία Blockchain