Αρχική2019 (Page 291)

Στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

Η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου,

Σε νέο κύκλο παραχωρήσεων προχώρησαν Siemens

Οι επιβάτες εξωτερικού και ειδικότερα, οι