Αρχική2019 (Page 295)

Παραμένουν σε κερδοφορία, παρά την στασιμότητα