Αρχική2019 (Page 3)

Στην αξιοποίηση πόρων, ύψους 600.000 ευρώ

Ικανοποίηση υπάρχει στον βιοτεχνικό και παραγωγικό

Ξεκίνησε η κατασκευή του πλοίου μεταφοράς

Την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στη δρομολόγηση

Ξεκινάει άμεσα η χορήγηση δανείων επιδοτούμενων