Αρχική2019 (Page 301)

Αποζημίωση 858.520 ευρώ εγκρίθηκε στην κοινοπραξία

Στην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 20ετούς παράτασης

Η έννοια της «περιβαλλοντικής βιωσιμότητας» είναι