Αρχική2019 (Page 317)

Αποτελούσε έναν από τους μακροβιότερους διευθύνοντες

Το ενδεχόμενο πώλησης της κερδοφόρας αεροπορικής