Αρχική2019 (Page 319)

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή

Διεύρυνση των εβδομαδιαίων συχνοτήτων των απευθείας