Αρχική2019 (Page 325)

Αξιοσημείωτες παραμένουν οι οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας

Η ουσιαστική αξιοποίηση του νεοσύστατου υπουργείου