Αρχική2019 (Page 332)

Στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

Η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου,

Υπεγράφη μία ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία συνεργασίας