Αρχική2019 (Page 333)

Διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ),