Αρχική2019 (Page 336)

Στην προμήθεια τριών υπερσύγχρονων παράκτιων περιπολικών

Αντιτίθενται σθεναρά «σε κάθε προσπάθεια αποδόμησης

Στα «χέρια» της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού