Αρχική2019 (Page 336)

Διακόπτεται η σιδηροδρομική λειτουργία στο τμήμα

Στην προμήθεια τριών υπερσύγχρονων παράκτιων περιπολικών

Αντιτίθενται σθεναρά «σε κάθε προσπάθεια αποδόμησης