Αρχική2019 (Page 348)

Προκηρύχθηκαν 14 πλειοδοτικοί δημόσιοι διαγωνισμοί για

Γεύμα εργασίας με κορυφαίους Έλληνες επιχειρηματίες

Την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί μια ειδική