Αρχική2019 (Page 35)

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων (e-pass), η

Τη δημιουργία ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Υποδομών,

Μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων στο

Εντύπωση προκάλεσε στον ταχυδρομικό κλάδο η