Αρχική2019 (Page 39)

Το περίπτερο της ινδικής GMR επισκέφθηκε,

Η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων αποτελεί