Αρχική2019 (Page 42)

Η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα αλλά

Το περίπτερο της ινδικής GMR επισκέφθηκε,