Αρχική2019 (Page 44)

Δημοσιεύτηκε ο τελευταίος ισολογισμός της ΓΑΙΑΟΣΕ,

Πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 11η