Αρχική2019 (Page 47)

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση

Στο κλαδικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε

H χρηματοδότηση βρέθηκε, εκκινούν οι μεγάλες