Αρχική2019 (Page 49)

«Ξεμπλοκάρισμα» επενδύσεων, όπως το master plan

Μελέτες αξιολόγησης βιωσιμότητας θα εκπονηθούν, σε

Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψαν οι