Αρχική2019 (Page 59)

Μνημόνιο Κατανόησης των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας

Οι λογαριασμοί του ισοζυγίου πληρωμών (πηγή: