Αρχική2019 (Page 61)

Ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα υποδομών, αποσαφηνίζεται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε σήμερα τις

Στα έξι συγχρηματοδοτούμενα έργα Ευφυών Συστημάτων

Γνωστές έγιναν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές