Αρχική2019 (Page 63)

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ στελεχών

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση συνολικά 1.319.840 ιδίων

Στον μεγαλύτερο οφειλέτη των ΕΛΤΑ αναδεικνύεται