Αρχική2019 (Page 64)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποίησε ότι

Συνάντηση γνωριμίας με τον υφυπουργό Μεταφορών,

«Τριγμοί» στην πλοηγική υπηρεσία. Σε αυτεπάγγελτη