Αρχική2019 (Page 68)

Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ανέλαβαν, για περίοδο

Τέλος στο άναρχο παρκάρισμα μοτοσικλετών επιδιώκει

Αποδέκτης της αγωνίας και της έντονης