Αρχική2019 (Page 69)

Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η παγκόσμια

Τον περιορισμό της χωρητικότητας της εναέριας

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53%