Αρχική2019 (Page 73)

Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης έκανε

Διευκρινιστική δήλωση έκανε ο υπουργός Υποδομών

Είκοσι πέντε εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, διευθύνων σύμβουλος της

Παρά την σημαντική πρόοδο της τελευταίας

Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής