Αρχική2019 (Page 74)

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμφθηκε η Αυστρία,

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε,

Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης έκανε

Διευκρινιστική δήλωση έκανε ο υπουργός Υποδομών

Είκοσι πέντε εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, διευθύνων σύμβουλος της