Αρχική2019 (Page 77)

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, διευθύνων σύμβουλος της

Παρά την σημαντική πρόοδο της τελευταίας

Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Μετατίθεται πέραν του 2023 η ολοκλήρωση

«Ηχηρό καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό,

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασαν τα μεγέθη του

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει