Αρχική2019 (Page 78)

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Εντατικούς ελέγχους σε τουριστικές  περιοχές και

Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε το δεύτερο

Την παράταση της ισχύος άδειας οδήγησης