Αρχική2019 (Page 87)

Με αφορμή τη σημερινή σεισμική ακολουθία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ)

Καταργήθηκε η γενική γραμματεία του υπουργείου

Με την διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων