Αρχική2019 (Page 89)

«Παράνομη πράξη» χαρακτήρισε ο πρώην πρόεδρος

Το Neopanamax πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “TRITON”,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απευθείας