Αρχική2019 (Page 9)

Τη μη καταβολή εισφορών δώρου Χριστουγέννων,

Για παραπληροφόρηση κάνει λόγο το Συνδικάτο

Θέματα πλημμελούς εξυπηρέτησης, απώλειας αντικειμένων και

Την κατάργηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και