Αρχική2019 (Page 90)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε

Τις προτεινόμενες μελλοντικές επεκτάσεις της Αττικής

Τις προτάσεις του επί του αναπτυξιακού

Την συμμετοχή της στις απεργιακές κινητοποιήσεις

Ως «Πανευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Θανατηφόρο Τροχαίο»