Αρχική2019 (Page 92)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε

Ελκυστικές προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές,

Στοχεύοντας στο να παραμείνει πρωτοπόρα στην