Αρχική2019 (Page 95)

Για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις

Η ολοκλήρωση οδικών αξόνων, η επέκταση

Συνάντηση με τον δήμαρχο Ελληνικού -

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε

Οι εταιρείες B2B οφείλουν να προσαρμοστούν