Αρχική2019 (Page 96)

Χωρίς ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (γραμμή 1), λεωφορεία

Την υπογειοποίηση των γραμμών του ηλεκτρικού