Συνεχίζεται η παραλαβή λεωφορείων, η προετοιμασία

Κατεύθυνση άμεσης έναρξης των διαδικασιών για

Καθυστερήσεις αναμένεται να υπάρξουν στην άφιξη

Προχωρά η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων

Η διεύρυνση των τομέων συνεργασίας μεταξύ