Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ γνωστοποίησε ότι

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, ξεκινούν,

Αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα γίνονται,