Συνολικά 2.118,93 τόνοι αλληλογραφίας έχουν μεταφερθεί

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ.