Κάθε προσπάθεια για την προώθηση φιλικών,

Στo νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις

«Με συγκεκριμένα μέτρα, αποφασιστικά και έγκαιρα,

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε

Αλλάζουν οι τιμές των εισιτηρίων και