Αρχική2020Μάιος (Page 15)

Συνεργασία για την ανάληψη κοινών δράσεων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε

Όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας πτήσεων

Συνολικά πέντε εταιρείες συμμετείχαν στη δημόσια

Υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ υπουργείου Μεταφορών