Αρχική2020Μάιος (Page 16)

«Με τα πρωτόκολλα που έχουμε αυτήν τη στιγμή,

Στην προμήθεια δύο επιπλέον χειροκίνητων παλετοφόρων

Γρήγορες διαδικασίες για την προσωρινή δημιουργία

Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης της αγοράς ηλεκτροκίνητων

Εκδόθηκαν τα πρώτα ψηφιακά διπλώματα, εστάλησαν