Αρχική2020Ιούνιος

Ειδικό διαχωριστικό στην καμπίνα τους για

Τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) επισκέφθηκε

Λόγω των σημαντικών αλλαγών στις κρατήσεις