Αρχική2020Ιούνιος (Page 27)

Περισσότεροι επιβάτες θα επιτρέπονται στα πλοία,

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα

Συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει,

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε