Αρχική2020Ιούλιος (Page 15)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης των περιφερειακών

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Για συντονισμένη ανάπτυξη των περιφερειακών λιμανιών

Στη διενέργεια αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων σε