Αρχική2020Σεπτέμβριος (Page 10)

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Την ανάπτυξη και εφαρμογή γρήγορων, ακριβέστατων

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική

Στη λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού,

Ανανεώνεται ο στόλος των αστικών λεωφορείων