Αρχική2020Νοέμβριος (Page 33)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε

Οι «Σταθερές Συγκοινωνίες  Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

«Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας» θα πραγματοποιηθεί

Τηλεδιάσκεψη με τα μέλη της πραγματοποίησε