Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανακοίνωσε ότι

Στην επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, των

Βιώσιμος, ασφαλής και καινοτόμος, ο Σιδηρόδρομος

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων