Η LogisticsWay ανακοίνωσε ότι τιμήθηκε, για πρώτη φορά,

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε

Εμπλουτίζεται σταδιακά το πρόγραμμα των δρομολογίων,