Αρχική2021Ιανουάριος (Page 17)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Οργανισμού

Στην κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού

Τη δημιουργία ειδικού σώματος της Ελληνικής

Στα τέλη Απριλίου προσδιόρισε την εκκίνηση

Καταργείται η υποχρέωση εφοδιασμού ηλεκτρονικού αναγνώσιμου