Αρχική2021Φεβρουάριος (Page 4)

Σημαντική απόκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων καταγράφηκε

Αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού

Το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι έχουν προγραμματιστεί εργασίες